Kdo je ?

ThDr. Kardinál František Salesius Bauer

 

Narodil se 26.ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Mezíříčí. Vystudoval

valašskomezříčské gymnásium F.Palackého.Byl synem Hrachoveckého mlynáře.

Dr.Bauer byl neobyčejně milý člověk,srdečný vtipný,dobrotivého srdce. Byl

vysoce vzdělaný,ovládal staré východní jazyky.Jednou při návštěvě Hukvald

navštívil též památný „Kotouč“ u Štramberka. Tam mu byla podána k podpisu

Pamětní kniha. Arcibiskup tenkrát s úsměvem listoval a jeho prst spočinul na

podpise : Franta Bauer, IV.tř. Gymnasiální.

Svatou stolicí byl brněnský biskup Dr.Bauer jmenován „olomouckým

arcibiskupem“, nikoli volen kapitulou. Dne 27. listopadu 1911 poctil papež

Pius X. Knížete arcibiskupa hodností kardinálskou. První kardinál rodilý čech,

občanského původu. Byla z toho veliká radost mezi věrnými čechy a zejména

moravany. Měl totiž Dr. Bauer již notný kus zasloužené práce za sebou v Olomouci.

Arcibiskupský palác doznal prospěšné úpravy. Byla postavena budova konsistoře,

kněžský seminář rozšířen o tzv. Salesianum a nad popravním místem, kde vykrvácel

blahoslavený (pozn: nyní již „svatý“, kterého dne 21.května 1995 v Olomouci

svatořečil papež Jan Pavel II.) Jan Sarkander. Sklenutá vkusná kaple. Arcibiskupské

gymnasium v Kroměříži bylo učilištěm čistě soukromým, teprve za Dr. Bauera

bylo nadáno právem veřejnosti.

V srpnu 1911 byl pořádán v Olomouci „Všeobecný československý sjezd

Katolický“. Když se mohutný a pestrý průvod s 20ti hudbami zastavil u císařského

pomníku provolal Dr.Mořic Hruban slávu českému (a to vzláště zdůraznil a lid to

pochopil) králi a císaři. Andrej Hlinka pronesl nadšenou a plamennou řeč.

Jedním z pořadatelů tohoto sjezdu byl i kardinál Fr.Sal.Bauer.

V listopadu 1915 kardinál ulehl a již 25.listopadu v 74 letech umírá.

Dr.Mořic Hruban, spolu s kardinálovou neteří Amálií, sestrou paní Táborskou

a kardinálovým zpovědníkem P.Ehlem se modlili hodinku za umírajícího. Když

lehce vydechl, ukončil P.ehej své modlidby slovy : „Sic moritur iustus“.

V kardinálu ThDr.Fr.Sal.Bauerovi, odešel velký církevní hodnostář, především

velice hodný, dobrý valašský člověk. Kovová rakev s balzámovaným kardinálovým

tělem byla uložena pod hlavní věž Olomouckého Doomu do arcibiskupské hrobky.

Tam očekává slavného vzkříšení.


Tolik krátce o patronu a mocném přímluvci „tam Nahoře“ - naší slavné župy,

která je po tomto předobrém člověku – arcibiskupovi Olomouckém a Kardinálu

ThDr.Františku Salesiovi Bauerovi---Frantovi Bauerovi – IV.tř.gymnasiální

Val.Meziříčí-pojmenována.

ZDAŘ BůH“

Generálními sponzory stránek jsou: Olomoucký kraj Vahala prodej výroba uzenin Orel Orel Administrace 7.1